Aforismes 2

Twee tegenstrijdige bedenkingen.
Enerzijds is alle sociale onrust in de wereld gestoeid op het verwarren van enerzijds ideeën, bedenkingen, voorstellingen, symbolen en metaforen met feiten anderzijds. Manipulatie en false facts zijn allen ontstaan uit het gelijkstellen van beide werelden. In een beschaving waar beide door iedereen duidelijk uit elkaar gescheiden blijven kan geen enkele politieker, geen enkele psychopaat voor polarisatie zorgen.
Anderzijds een overtuiging dat bovengenoemde imaginaire werelden evenzeer realiteitswaarde hebben als een stoel, een tafel of een innige omhelzing. Ik bepaal mijn wereld via mijn wereldbeeld. My words define my world. Mijn fantasie is echt. Ik beeld mij een purperen eenhoorn in, die regenboogscheet laat en die groen verft. Dit is echt in de zin dat ik mij dit echt inbeeld.
Simpel eigenlijk: geen tegenstelling, net doordat wij allen onbewust weten dat het persoonlijk wereldbeeld bepaalt hoe we onze ervaringsdomeinen ontwikkelen, net daardoor kan invloed ontstaan van buitenaf door groeperingen die net op deze diepe waarheid inhaken om ons te manipuleren. De kern van wat we vandaag ‘marketing’ noemen - vroeger heette dit bijvoorbeeld ‘de kerk’. De teloorgang van elke beschaving is net datgene dat het individuele versplintert, daar waar het wereldbeeld met taboes en vereringen gedefinieerd wordt door een dogmatisch bepaald sjabloon. De hoogste beschaving is die waar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie zegeviert (trouwens ook een definitie van ‘kunst’).


--


Een doel is niets meer dan een excuus met een propere onderbroek. Dat kan een tijdje meegaan, maar vroeg of laat is een reality check nodig.

--

Ik ben ervan overtuigd dat de dood letterlijk een illusie is. Voor elk mens staat "de dood" voor een culturele constructie die vrijwel steeds hetzelfde betekent: de overtuiging dat het afsterven van vitale tekens in het biologisch lichaam gepaard gaat met het verdwijnen van het bewustzijn. Deze overtuiging leidt dan tot angst, die ons dan weer voor sommigen tot andere mentale constructies voert zoals het geloof in een opperwezen en/of in een hiernamaals. En het illusoir karakter is net eigen aan elke mentale constructie. Het concept van bewustzijn kan al even transparant lijken: die verdwijnt voor ieder van ons elke dag als we inslapen. En voor de materialisten die bewustzijn gelijkstellen aan geheugen, dewelke gestockeerd wordt in hersencellen die bij het afsterven van het lichaam verdwijnen: voor mij is bewustzijn veel eerder: fantasie. De kunst van imaginaire oplossingen. En we komen terug bij de essentie: dood, leven, bewustzijn zijn allen even illusoir en afhankelijk van de keuze van beschouwing. Laat ons dan kiezen. Elke dag opnieuw.

--

Ik ben een cataloog van verloren liefdes. Anderen verzamelen postzegels of memorabilia, ik verzamel onthechtingen.

--

Niemand is illegaal. Niet omdat dit een zekere moraliteit in vraag stelt maar gewoon omdat dit een taalfout is. "Illegaal" is een bijvoeglijk naamwoord, desnoods een bijvoegsel maar geen zelfstandig naamwoord. Zeg dus niet, "illegale vluchtelingen", maar "vluchtelingen die op een illegale manier in het land zijn gekomen en/of vertoeven". Misschien staken die ook de grens over met gezwinde tred, maar niemand zou er aan denken om die "de gezwinden" te noemen.

Comments

Jouw baanbrekende stelling over illegaal zijn zou ik met jouw toestemming op mijn T-shirt (XL from now) opwillen plaatsen.
borsky said…
Natuurlijk Antoine, bedankt voor je waardering!
borsky said…
Ik ben wel verhuisd naar https://clinamen23.weebly.com/, Blogger voelde wat te beperkt en wordt tegengehouden op Facebook.

Popular posts from this blog

Towards a Patakabbal part 1

Towards a Patakabbal part 3

Poezie 2