Aforismes 3

We lezen dat een gedrag een afwijking 'Is'. Homosexualiteit, islam, ecologie…
Puur taalkundig klopt dat natuurlijk. Dit betekent letterlijk "dat wat afwijkt van de norm". De dag bijvoorbeeld dat het merendeel van de wereldbevolking homosexueel is, zal elk ander sexueel gedrag per definitie een afwijking zijn.
Het probleem ontstaat wanneer men een moreel construct opbouwt rond dit concept. En dat "afwijking" een bijzonder negatieve connotatie krijgt. Voor de énen zal deze negativiteit uitstralen op de afwijking zelf, voor de anderen op wie durft te spreken van een afwijking.
En het is net menselijke communicatie die vaak afwijkt van de taalkundige struktuur. Ideeën krijgen een staart, concepten worden feiten en eer je het weet zitten we in de toren van Babel. Het zou al volstaan om zoals Korzybski het voorstelde, het werkwoord "zijn" achterwege te laten, omdat die doorgaans niet gebruikt wordt om een abstracte vergelijking tussen een feit en een concept te duiden, maar in de betekenis van identiteit.

--

Alcohol verdooft enkel het wereldlijke. Een masker onder narcose. Alles van waarde dat eronder zit zindert van pijn.

--

Men wordt geboren zonder geloofsovertuigingen. Ze worden in ons ontwikkeld in interactie met omstandigheden, gevoelens en behoeftes. Waarom die dan niet aanwenden als werkinstrumenten, die men evengoed vlot kan bijschaven, verbouwen en wegsmijten als andere omstandigheden, gevoelens en behoeftes zich voordoen?

--

De meest centrale eigenschap van schoonheid is misschien de indruk van volwassenheid. Het tekort aan schoonheid schittert vooral in volle groei. Let wel, een boorling geeft bij mij de indruk van maturiteit. Maar na enkele dagen volgt al de totale decadentie.

--

In het vreselijkste lijden, in de moeilijkste beslissing, in het opperste genot: denk steeds, letterlijk, deze zin: "ik ben gelukkig nog steeds aan het leren."

--

Denken is datgene, en niet enkel volgens mij, waardoor informatie wordt omgezet tot communicatie. Het is het geheel van handelingen in ons bewustzijn waardoor een verzameling impulsen worden omgezet tot betekenis. De tolk tussen impressie en expressie. In de acht circuits van bewustzijn, de condensator tussen input en output. Het zuiver rationeel denken is daar slechts een onderdeel van, voor mij omhelst het denken elk proces waardoor een besef van weten ontstaat. Dit kan op zeer korte tijdspanne, zoals intuitie in het wetende veld of het terugtrekken van een hand in nabijheid van vuur. Het kan ook een heel leven in beslag nemen zoals bij filosofen. Het is ook het stuk dat het meest wordt geassocieerd met het zelf, de singleton, het individueel bewustzijn, maar het is enkel een schakel in de keten van bewustzijn.

--

Ik mag zo oud worden als ik wil, ik zal nooit nergens bij horen. Het geheim van de eeuwige jeugd.

--

Indien men intelligentie beschouwt als de maatstaf van aanpassing aan de gegeven omstandigheden, en dit op gelijk welk van de acht circuits van het bewustzijn, dus uiteindelijk van de mate waarin men zijn geluk ervaart, ben ik buitengewoon dom. Een robot die denkt vrij te zijn maar niet zelfstandiger werkt dan een koffiezetmachine.
En dan is er nog het wezenlijk verschil tussen intelligentie en onintelligentie enerzijds, en ondomheid en domheid anderzijds.

Comments

Popular posts from this blog

Towards a Patakabbal part 1

Towards a Patakabbal part 3

Poezie 2